Landdistrikter: Strandbeskyttelse spænder ben for udvikling

Miljøministeren ophæver strandbeskyttelsen på 111 lokationer, så kommunerne får flere udviklingsmuligheder. Et rigtig godt skridt i den rigtige retning, mener Landdistrikternes Fællesråd, som dog peger på behov for at flere områder bliver fritaget.

->

Nyt forslag skal skabe mere udvikling i landdistrikter

Landdistrikternes Fællesråd støtter op om politisk forslag, der vil oprette tiltagszoner i landdistrikterne, som skal få flere til at bo, leve og drive virksomhed i Danmarks land-, yder- og ø-kommuner, herunder på de 27 danske småøer.

->

#viudviklerpålandet: ”I princippet kunne vi ligge hvor som helst, men det er her, vi får opbakning og her, vi hører til”

I vestfynske Aarup ligger kafferisteriet Holy Bean, der tager kaffeoplevelsen til nye højder. Med fokus på kvalitet, rene naturlige råvarer og godt håndværk har de gjort indhug på både det fynske og nationale marked med deres lysristede kaffe. Noget, de ikke kunne have gjort uden støtte fra LAG.

->

Nyt partnerskab bag kåring af prisen Årets Ø i Danmark

Borgere på de danske øer skal i fremtiden hædres for den positive udvikling, som de i fællesskab skaber på de danske øer. Det er formålet med et nyt partnerskab og prisen Årets Ø, som Forenet Kredit, Sammenslutningen af Danske Småøer og Landdistrikternes Fællesråd står bag.

->

Finansloven mangler landdistriktsinitiativer

Set fra et landdistriktsperspektiv er finansloven for 2020 ikke tilfredsstillende. Der mangler flere målrettede initiativer, der skaber bedre rammer for at bo, leve og arbejde i hele Danmark, lyder Landdistrikternes Fællesråds reaktion på finanslovsaftalen.

->

Landdistrikter roser: Nye uddannelsesmuligheder i hele landet er godt nyt

Landdistrikternes Fællesråd sender stor ros til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe, der har godkendt 19 nye uddannelser og udbud. 15 er uden for de fire største universitetsbyer.

->

12 anbefalinger til regeringen skal give hele Danmark digitalt boost

Efter besøg i 11 danske byer dette efterår står det klart, at der er brug for en markant oprustning, hvis hele Danmark skal have del i den digitale fremtid. I dag afleverer Landdistrikternes Fællesråd og Google sine anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup.

->

Aftale om nabokompensation for landvindmøller og solceller tager et skridt frem og et halvt tilbage.

Afgørende og nødvendigt at indtænke naboer og lokalsamfund i omstillingen til vedvarende energiproduktion, men de skal inddrages og kompenseres i langt højere grad. Sådan lyder Landdistrikternes Fællesråds reaktion på politisk aftale om opsætning af landvindmøller og solcelleprojekter.

->

Tættere på målet om hurtigt internet i hele landet: De positive resultater fra bredbåndspuljen skal fortsætte i finansloven 2020

S lover at gå til forhandlingsbordet med ambitioner om at tilføje bredbåndspuljen 100 mio. kroner i 2020, efter en ny rapport fra Energistyrelsen har kastet lys på bredbåndspuljens virkning. Landdistrikternes Fællesråd er begejstrede over udsigterne til puljens forlængelse

->

Medlemmerne får ordet: I Thisted kan man få ordineret gåture og frisk luft af lægen – og med nationalparken lige i baglommen er det ikke den værste form for medicin

Naturen er blevet en del af det kommunale arbejde i Thisted, og det har været helt uundgåeligt, fortæller borgmester Ulla Vestergaard (A). Thisted kommune har ikke været blege for at tænke naturen ind i løsninger, eksempelvis som en del af gymnasiets HF-linje, i uddannelsen som markedsføringsøkonom eller sågar som en del af opskriften på psykisk velvære.

->

Indspil til finansloven: Afsæt en milliard til bæredygtig landfornyelse

Med multifunktionel jordfordeling har vi en historisk chance for at igangsætte en landfornyelse, der udvikler landdistrikterne, klimasikrer landbruget og skaber mere natur. Finansloven bør indeholde en milliard til projektet, mener Landdistrikternes Fællesråd.

->

#viudviklerpålandet: »Det er bare sværere at få en finansiering på plads, når man ligger herude«

Det var en forelskelse i materialet horn, der fik Sara og Peder til at rykke deres fire børn fra Fyn til den jyske vestkyst for at overtage Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg. Med LAG-støtte ad to omgang har de optimeret produktionen med nye maskiner og lokaler i et område, hvis postnummer ofte gør det svært at få finansiering.

->

Kom til møde i Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Arbejder du med landdistriktsudvikling? Få ny viden og inspiration til udvikling af landdistrikterne i kommunen til møde i Netværk for Landdistriktskoordinatorer den 14. november i Randers.

->

Landdistrikter glæder sig over forskningsaftale

Der er midler på vej til forskning i landdistrikter med ny bred politisk aftale. Center for Landdistriktsforskning får tilbageført 1,5 mio. kroner, og Videncenter for Landdistrikter under Landdistrikternes Fællesråd får midler til formidling af forskning.

->

Landdistrikter åbner hovedkontor i Odder

Landdistrikternes Fællesråds hovedkontor er flyttet til Odder. Formanden glæder sig over den "geografiske placering midt i landet".

->

Ny ledelse skal styrke Landdistrikternes Fællesråd

Efter flere år med voksende medlemstal, stigende aktivitetsniveau og flere medarbejdere har Landdistrikternes Fællesråd besluttet at styrke organisationen og den daglige ledelse. Grethe Saabye tiltræder som sekretariatschef, mens kontorchef Noa Jankovic får den nyoprettede stilling som public affairs-chef.

->

#viudviklerpålandet: Andersen Winery tapper den danske sommer på flasker og tog et kvantespring med støtte fra LAG

I et tidligere Arla-mejeris lokaler i Knebel på Djursland holder en lille klynge af delikatessevareproducenter til. Alle er støttet med midler fra LAG Djursland. En af dem er Andersen Winery, der producerer mousserende kvalitetsvine af danske frugter.

->

Nyt magasin for landdistrikter

Ord former verden, men handling skaber den. Det er overskriften på første udgave af Landdistrikternes Fællesråds nye magasin, der udkommer mandag til Erhvervsministeriets landdistriktskonference i Vingsted ved Vejle.

->

Nyt videncenter skal styrke landdistriktsforskning

Videncenter for Landdistrikter skal formidle viden, give bedre overblik over rapporter og skabe grobund for mere videndeling mellem forskere og praktikere inden for landdistriktsområdet. Landdistrikternes Fællesråd står bag det nye videncenter.

->

Interview med erhvervsministeren: »Jeg kommer selv derudefra, hvor kragerne vender«

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har landdistrikterne i blodet. Regeringens yngste minister vil ikke bare være »et navn i rækken«, der taler, han vil se handling. Landdistrikternes Fællesråd mødte erhvervsministeren på dagen, hvor han offentliggjorde sin beslutning om at rulle besparelserne på LAG-midlerne tilbage.

->

Forslag: Én milliard til at styrke sikkerhed og færdsel i landdistrikter

Der bør oprettes en særlig Småvejspulje, som over fem år skal opgradere vejnettet i de danske landdistrikter for én milliard kroner. Sådan lyder et nyt forslag fra Landdistrikternes Fællesråd.

->

Presseinvitation: Landsbyer og erhvervsminister samles til topmøde

Tirsdag den 15. oktober afholder Landdistrikternes Fællesråd landsbytopmøde i Vestervig. Erhvervsminister Simon Kollerup deltager.

->

Bredt flertal for at sende landdistriktsmillioner til Esbjerg

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) lover at sende millioner tilbage til forskningscenter for landdistrikter i Esbjerg, hvis folketingsflertal hen over midten bakker op. Bredt politisk flertal er allerede med, siger landdistriktsformand, som har opbakning fra blandt andre EL og DF.

->

Lokale aktionsgrupper roser minister for ekstra millioner

Regeringen styrker de lokale aktionsgruppers arbejde med 30 millioner kroner i 2020, hvilket vækker stor glæde hos de lokale aktionsgrupper.

->

Landdistrikter jubler: Besparelser på LAG-midler rulles tilbage

Erhvervsministeren ruller besparelserne på LAG-ordningen tilbage til niveauet før 2016. De ekstra millioner skal gå til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne. Landdistrikternes Fællesråd er »jublende glade«.

->

Newsletter

signup