Landdistrikterne: Ny aftale for demokratiske virksomheder gavner også erhvervslivet udenfor byerne

Regeringen og alle Folketingets partier har netop indgået en aftale om bedre vilkår for demokratiske virksomheder. Landdistrikternes Fællesråd kalder aftalen for særlig vigtig for erhvervslivet udenfor de største byer.

->

Landdistrikter: Gode landdistriktsaftryk i finanslovsaftalen

Mandag formiddag præsenterede regeringen og aftalepartierne en finanslovsaftale for 2024. Landdistrikternes Fællesråd roser aftalen for at indeholde nogle solide landdistriktsaftryk, særligt indenfor uddannelses- og sundhedsområdet.

->

Landdistrikter: Tillykke med ministerposten, Morten Dahlin

Torsdag omrokerede regeringen, hvor Morten Dahlin (V) overtager posten som minister for byer og landdistrikter samt kirkeminister og minister for nordisk samarbejde efter Louise Schack Elholm (V).

->

Landdistrikterne roser ekstra støtte til regionale lufthavne

Transportministeriet har netop offentliggjort forslaget, at lufthavnene Midtjylland, Esbjerg, Sønderborg og Bornholm tildeles en økonomisk saltvandsindsprøjtning på næsten 50 mio. kr. årligt fra 2025. Landdistrikternes Fællesråd kalder det et vigtigt initiativ for at sikre indenrigsluftfarten og binde Danmark bedre sammen.

->

Landdistrikterne efterlyser akut førstehjælp til den kollektive trafik på finansloven

Utilfredsheden med den kollektive trafik er stærkt stigende samtidig med, at trafikselskaberne kæmper med store underskud. Det vækker stor bekymring hos Landdistrikternes Fællesråd, som efterlyser en akut økonomisk indsats på finansloven til den kollektive trafik.

->

Landdistrikter om 2030-plan: Regeringen mangler fokus på et land i balance

Det er positivt, at regeringen afsætter milliarder til at dække det demografiske træk, men det skal sikres at det ikke rammer geografisk skævt. Landdistrikternes Fællesråd efterlyser mere fokus på et land i geografisk balance i regeringens 2030-plan.

->

Presseinvitation: Hvordan sikrer vi, at den grønne omstilling og kampen om arealerne skaber udvikling i landdistrikterne? Det får vi eksperternes bud på, når Landdistrikternes Fællesråd, Region Midtjylland og Randers Kommune inviterer til en dag i landdistriktsforskningens tegn

Det handler om den grønne omstilling, kampen om arealerne og de muligheder og udfordringer, det skaber i landdistrikterne, når Landdistrikternes Fællesråd, Region Midtjylland og Randers Kommune byder velkommen til Landdistriktsforskningens Dag 2023 den 1. november i Thor Loungen i Cepheus Park i Randers.

->

Landdistrikterne: Regeringens initiativer om mere sol- og vindenergi på land skaber ikke tilstrækkelig lokal opbakning

Regeringen præsenterer i dag et grønt udspil, som bl.a. vil give naboer til vindmøller og solcelleparker 5.000 kr. ekstra i årlig kompensation. Landdistrikternes Fællesråd kalder beløbet for uambitiøst og opfordrer til at øge kompensationsbeløbet markant, hvis man vil fremme den lokale opbakning til energiprojekter.

->

Landdistrikter: Sådan skabes firdobling af den vedvarende energi på landet

Landdistrikternes Fællesråd har i flere omgange præsenteret elementer for flerdobling af produktion af vedvarende energi på landet, med lokal opbakning. I forlængelse af organisationens udspil ”Green New Deal” i maj måned i år, præsenteres de endelige anbefalinger, som skal sikre en udbygning og skabe lokal opbakning.

->

Landsbyer vil øge sundheden gennem stærke fællesskaber

Gennem sociale sundhedsnetværk skal sundheden og trivslen øges blandt landsbyborgere. Det er ambitionen i et nyt projekt på knap 5 mio. kr., som Landdistrikternes Fællesråd, Nordea-fonden, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland står bag.

->

Finanslovsudkast rummer gode landdistriktsinitiativer og flere midler, men vi er langt fra i mål med et land i geografisk balance

Landdistrikternes Fællesråd har kæmpet for flere af landdistriktsinitiativerne i finanslovsudspillet, og er glade for øget økonomisk prioritering. Der efterspørges dog tiltag til energiforbedringer af boliger på landet samt hjælp til den borgernære service i landdistrikterne.

->

Landdistrikterne roser dele af finanslovsudspil: Et fuldt landevejsprincip vil styrke den trafikale ligestilling

Landdistrikternes Fællesråd roser regeringens forslag om et "fuldt landevejsprincip" og højere befordringsfradrag til yderkommuner i finansloven 2024. Det vil gøre en reel økonomisk forskel for mange bosat i landdistrikterne, mener formand Steffen Damsgaard.

->

Vinderen af Årets Landsby 2023 er….. Sparkær!

Sparkær i Viborg Kommune løber med titlen som Årets Landsby 2023, der uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit.

->

Landdistrikterne til minister: Bedre økonomiske rammer til ungdomsuddannelser i landdistrikterne

Mindre gymnasier i yderområderne kan ved årsskiftet blive ekstra pressede på økonomien, da forhøjelsen af udkantstilskuddet står til at forsvinde. I værste fald kan det betyde gymnasielukninger flere steder, og det bekymrer Landdistrikternes Fællesråd, som nu vil have Børne- og Undervisningsministeren til at sikre bedre økonomiske rammer for gymnasier i yderområder.

->

Årets Landsby 2023: Dommerne besøger finalistlandsbyerne

Flagene var hejst, hækkene nyklippede og festteltene var fundet frem, da dommerkomitéen til Årets Landsby 2023 gæstede finalistlandsbyerne Bolderslev, Borris og Sparkær.

->

Landdistrikterne: Nyt regeringsforslag mangler ambitioner for udvikling på landet

Regeringen vil afsætte 200 millioner kr. om året målrettet folk på landet. Landdistrikternes Fællesråd kalder det et fuldstændig tab af ambitioner for at skabe udvikling i landdistrikterne.

->

Opråb fra Landdistrikterne: Kommunerne skal have en økonomisk håndsrækning til skoler i land- og yderområder

Presset økonomi og faldende børnetal tvinger flere land- og yderkommuner til at lukke de mindre landsbyskoler. Hvis regeringen vil værne om de lokale folkeskoler, må pengene følge med til kommunerne, understreger Landdistrikternes Fællesråd.

->

Den største stigning i optaget er på uddannelser uden for de største byer

Flere studerende starter i år på en videregående uddannelse uden for de fire største byer. Det er en god udvikling, mener Landdistrikternes Fællesråd, men bemærker dog, at der fortsat er lang vej til at kalde søgningen til de decentrale uddannelser for en succes.

->

Bornholms Regionskommune træder ind i Landdistrikternes Fællesråd

Bornholms borgmester, Jacob Trøst ser store fordele for kommunen i at kunne få opbakning til at tale Bornholms sag bl.a. i forbindelse med at blive energiø. Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard glæder sig over, at Bornholms Regionskommune ønsker at være med i fællesskabet, der nu omfatter 56 af landets kommuner.

->

Årets Landsby 2023: Her er finalisterne

I et særdeles tæt felt er landsbyerne Borris, Bolderslev og Sparkær videre til finalen i Årets Landsby 2023, der uddeles af Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark og Forenet Kredit.

->

Landdistrikternes Fællesråd: Ny postaftale må ikke give forringelser i landdistrikterne

Liberalisering af postbetjeningen i Danmark må ikke føre til ringere postservice for borgere i landdistrikterne, fastslår Landdistrikternes Fællesråd, der samtidig roser aftalen for at sikre ensartede priser i hele landet.

->

Ny forsøgsordning skal skabe friere rammer for udvikling i landsbyer og på øer

Landdistrikterne glæder sig over udvidelse af forsøgsordning for frilandsbyer og –øer, men understreger, at der fortsat er langt til målet.

->

Danske Vandværker er nyt medlem af Landdistrikternes Fællesråd

Danske Vandværker melder sig ind i Landdistrikternes Fællesråd for at styrke arbejdet med at sikre lokale, medlemsdemokratiske vandværker i hele landet.

->

Vejafgift for lastbiler sender den største regning til yderområder

Landdistrikternes Fællesråd frygter, at den netop vedtaget vejafgift for lastbiler vil betyde færre arbejdspladser og i nogle tilfælde lukninger af virksomheder i landdistrikterne. Det vil trække Danmark mere skævt, mener formand Steffen Damsgaard.

->

Landdistrikter: Positivt med løft af særtilskudspulje i økonomiaftale, men der er behov for mere

Økonomien er fortsat stram i forhold til at imødekomme de stigende udgifter til bl.a. ældre og udsatte borgere i landdistrikterne, men det er positivt, at man hæver særtilskudspuljen til 734 mio. kr. Det er reaktionen fra Landdistrikternes Fællesråd ovenpå økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og kommunerne.

->

Newsletter

signup