Casestudie resultaterne

Hvad er et casestudies? 

I Benefit4Regions blev gennemført ni dansk-tyske casestudier. 

I casestudierne beskæftigede vi os med økonomiske, bæredygtige og sociale temaområder inden for udvikling af landdistrikter. 

Deltagerne var repræsentanter fra henholdsvis de tyske og de danske projekt- og netværkspartnere. Vi arbejdede intensivt med videndeling om konkrete lokale behov, udfordringer, mål og angrebsvinkler i forhold til deltagerpotentiale, kommunikation og strategiske rammebetingelser. Et utal af lokale aktiviteter blev sat i værk 

– som en central del af alle casestudierne – og gennemført sammen med fagfolk og frivillige. Vores mål var at udvikle grænseoverskridende og lokale handlingsorienterede tiltag for at styrke landdistrikterne. 

På den måde skabte vi et grundlag for langfristede samarbejder.

Vi har lært af hinanden, vi har reflekteret i fællesskab over vore egne fremgangsmåder og understøttet partnernes aktiviteter. 

Casestudierne gav os mulighed for at øve os i grænseoverskridende samarbejde, for at kunne opbygge et helt nyt dansk-tysk netværk og på dette grundlag starte det fremtidige samarbejde. Her blev skabt et grundlag for en fælles strategiudvikling, og vi har styrket forståelsen for hinanden på begge sider af grænsen blandt offentlige institutioner. 

Til afslutning af casestudierne arbejdede vi hårdt med at synliggøre vores nyudviklet viden på mange forskellige måder.
Vores case-studie-grupper beskæftigede sig med emner som (mikro)turisme, (lokale) fødevarer, støttemidler, rekruttering LAG, tilgængelighed, bredbånd, mobilitet og digitalisering i landdistrikterne.

 

DOWNLOAD

 

Fødevarer 

"Gruppen af danske og tyske deltagere i case studie arbejdet har været meget engagerede, åbne, kreative og arbejdsomme. Samarbejdet har været præget af et stort ønske om at forstå hinandens muligheder og begrænsninger i de arbejdsmæssige sammenhænge, at snakke åbent og tillidsfuldt om hvilke muligheder lokale fødevarer har for at skabe jobs, vækst og sammenhæng i landdistrikterne,” udtaler Åse Ditlefsen Ferrão, casestudieleder.

Se online katalog - Lokale fødevarer

> Hent pdf

 

Turisme

"I Turisme Casen brugte vi lang tid på at opbygge et godt forhold til hinanden, da det på lang sigt giver det bedste resultat. Efterhånden fik vi en uvurderlig forståelse af, hvad hver partner arbejdede med, og hvor vi kunne hjælpe hinanden. En del af projektet var at finde en definition af, hvad mikroturisme er. Gruppen nåede frem til, at Mikroturisme er båret af mindre turismevirksomheder på mindre destinationer uden for de større byer. Med det på plads kunne arbejdet med de 10 skridt begynde, og vi kunne se på, hvordan man kan udvikle mikroturisme. Disse 10 skridt kan bringe brugerne igennem den proces, der skal til for at skabe vækst og udvikling i deres virksomheder og lokalområde,” udtaler Marianne Pedersen, casestudieleder.

> 10 Steps

> ManillaLabels

> Case Study Rapport - Crocodille Zoo (English)

> Case Study Rapport - Vegvisir Race (English)

 

 

CO2-neutral varmeforsyning

”Her er udviklet en dug i samarbejde med ProjekctZero, der sætter rammen for en klimasamtale. Formålet med klimasamtalen er - at få en god samtale. Alle kommer til orde og lytter til hinanden. Det gælder ikke om at få ret men om at blive klogere. Emnet for samtalen er: Hvad vil VI gøre?  Det handler om action - at den enkelte påtager sig at gøre noget for klimaet. Ordstyrerens opgave er at få samtalen til at glide mellem de fire til seks privatpersoner, ” udtaler Connie Skovbjerg, deltager i casestudiet. 

> Table cloth

 

Støttemidler

”Medlemmerne af dette Case Study  har haft fokus på det fælles samarbejde og udarbejdet anbefalinger relateret til forskellige spørgsmål om finansierings management. Der er udarbejdet en ”Toolbox Active Funding”, som beskriver arbejdsprocessen og gengiver de vigtigste anbefalinger til finansieringsmiddelrådgivning for kommuner, samt til finansieringsmiddelmanagement generelt set (TOP 15). Derudover har deltagerne i casestudiet gensidigt støttet hinanden f.eks. ved udviklingen af nye projektinitiativer, ” udtaler Volker Rathje, casestudieleder.

> Case Study Rapport

 

Tilgængelighed

”Medlemmerne af dette Case Study  har haft fokus på det fælles samarbejde og udarbejdet anbefalinger relateret til forskellige spørgsmål om finansierings management. Der er udarbejdet en ”Toolbox Active Funding”, som beskriver arbejdsprocessen og gengiver de vigtigste anbefalinger til finansieringsmiddelrådgivning for kommuner, samt til finansieringsmiddelmanagement generelt set (TOP 15). Derudover har deltagerne i casestudiet gensidigt støttet hinanden f.eks. ved udviklingen af nye projektinitiativer, ” udtaler Volker Rathje, casestudieleder.

> Case Study Rapport

 

Rekruttering

”To lande, to strukturer, men den samme udfordring. Virksomheder søger desperat efter faguddannet arbejdskraft. Hele brancher er ubesatte og søger efter nye ideer, for at få medarbejdere og holde på dem. Case Studiet bød på den værdifulde mulighed, at udveksle sig via succesrige forholdsregler, og at udarbejde fælles løsninger, for i fremtiden, som tysk-dansk grænseregion, at forblive konkurrencedygtig,” udtaler Jens Lerager, casestudieleder.

> Case Study - "How to fuck up"

 

Bredbånd

”I forbindelse med interviews med bredbånds-aktører i Slesvig-Holsten og Danmark, samt ud fra erkendelser, som er blevet indsamlet i forløbet af Case Studiet, er der opstået et infografik-poster. I dette vises informativt, hvorfor bredbåndsudbygningen er vigtig, hvordan situationen momentan ser ud, hvad der kan læres af hinanden og hvor fremtidig udveksling, mellem Danmark og Slesvig-Holsten kan være fornuftig,” udtaler Franziska Kruse, casestudieleder.

> Case Study Poster

 

LAG og AktivRegioner

”I form af en kortfattet beretning vises potentialet af en fremtidig udveksling mellem LAG-manager i Slesvig-Holsten og Danmark. Gennem en evaluering af de (under Case Studiet) indsamlede erkendelser, kunne betingelser og faktorer, som er af betydning for en fremtidig udveksling, fremhæves. Disse bør der tages hensyn til, for succesrigt at samarbejde grænseoverskridende”, udtaler Franziska Kruse, casestudieleder

> Case Study Rapport

 

Digitalisering

”Et spændende Case Studie lakker mod enden. Sammen har vi vovet at kigge ind i en digital fremtid, dens udfordringer samt dens potentiale. Vi ved alle, at digitale løsninger vil indtage en stadig større betydning i landudvikling. Lige netop i den forbindelse har vi forberedt os til Case Studie digitaliseringen og ud over en fælles forståelse, arbejdet på en vejviser til udviklingen af digitale ydelser”, udtaler Christian Kliesow, casestudie deltager.

> Case Study Rapport

 

Mobilitet

”På begge sider af grænsen oplever befolkningen i landdistrikterne at de kollektive transporttilbud bliver forringet, i takt med at flere og flere får en eller flere biler. Men hvordan får man lokalbefolkningen til at gribe de alternative tilbud som kommunen tilbyder, og hvad er overhovedet forskellen i det offentlige tilbud mellem Danmark og Tyskland. I starten af projektet brugte vi tiden på at identificere, hvordan de forskellige strukturer i Danmark og Tyskland var, således vi med forståelse for hinandens forskelligheder kunne starter vores arbejde med at identificerer, hvordan vi kunne sikre de forskellige tilbud, som kommunen kunne tilbyde. Resultatet i ”Mobility casen” er en Future Mobility Camp, der kan anvendes på begge sider af grænsen til at sikre lokal engagement i gennemførelse af de tiltag der kommer i forbindelse med løsningen af mobilitets problemer,” hentet fra Hauke Kluenders mobilitetsrapport. Hauke er casestudieleder.

> Case Study Rapport