Tysk-nederlandsk projekt Krake sikrer de små byers fremtid

Tysk-nederlandsk projekt Krake sikrer de små byers fremtid

Tysk-nederlandsk projekt Krake sikrer de små byers fremtid

Projektet KRAKE har til formål at sikre de små byers fremtid og kan anses som et europæisk søster-projekt til Benefit4Regions fra Interreg-programmregion Deutschland-Nederland. 

Mange små byer, boligkvarterer og kommuner går en trist skæbne i møde: Samfundene, hvis borgere bliver ældre og ældre, skrumper. Butikker lukker. Kulturelle tilbud eksisterer ikke længere. Byer taber livskraft og mange af de unge tager til de store byer for at skabe sig en fremtid der. Desuden er det blevet sværere at finde uddannet personale til at sikre den kommunale service. 

 

Hvordan kan tendensen stoppes? Og hvilken rolle spiller borgerne i dette spørgsmål? Det er det, det tysk-hollandske samarbejdsprojekt ”Krachtige Kernen/Starke Dörfer” (KRAKE) handler om. 

Eksperter fra FH Münster, Hochschule Arnheim og Nimwegen (HAN), håndværksråd Münster, sammen-slutningen af amtets håndværkere Borken og Hochschule Rhein Waal (HRW) kommer til at arbejde på pro-jektet i de kommende tre år. 

De beskæftiger sig med forskellige videnskabelige og gennemprøvede løsninger og har over 3,7 millioner Euro til rådighed. Omkring 40 tyske og hollandske byer har allerede meldt deres deltagelse. „På begge sider af grænsen er der lignende udfordringer“, siger projektmanageren Rolf Laakmann fra TAFH Münster GmbH. Men tyskere og hollændere går tit forskelligt til værks og lige præcis her ligger den store mulighed for at lære af hinanden. 

 

Borgerne er i centrum og i samarbejde med eksperter inden for forskning og udvikling, arbejder de på at finde løsninger, som også i fremtiden er bæredygtige. Ved at inkludere borgere, foreninger og lokale initia-tiver skal særligt evnen til selvledelse styrkes. Over 20.000 frivillige timer bliver brugt ved projektet for, at borgerne kan styrke deres byers livskraft. 

 

Dette fokus blev valgt med henblik på projektets struktur. Samarbejdsaftaler i projektet bliver ikke for-handlet mellem byerne, os og borgermesteren eller byrådet, men direkte med foreninger og initiativer på stedet. Alle aktiviteter findes i de seks emneområder (”Communities”). Her tales der blandt andet om ple-jekoncepter styret af borgerne, brugen af tomme bygninger og børnevenlige tilbud til unge familier. 

 

Gennem „Healthy-Lifestyle-Community“ vil de tyske og hollandske ernæringseksperter eksempelvis op-muntre borgerne til en sund livsstil. „Sammen med en sundhedsgruppe bestående af interesserede borgere, professionelle medarbejdere og lokale foreninger vil vi skaffe sunde strukturer”, siger Community-lederen Prof. Dr. Heike Englert fra fagområdet Oecotrophologie - Facility Management. 

 

I selve „Service-Community“ sørger FH Münster, håndværkerråd Münster, sammenslutningen af amtets håndværkere Borken og HRW for partnerskab mellem lokale virksomheder og frivillige borgere. Dermed skal forvaltningsstrukturen på stedet sikre eksempelvis inden for håndværk, butikshandel og i sundheds-tilbuddene. „På basis af udvalgte virksomhedsnetværk fra vores „ServiceWelten e.V.“ kan vi gennem sam-arbejde med frivillige og universiteter sætte nye impulser”, siger Dr. Frank Kühn-Gerhard fra håndværker-rådet Münster. I hvert eneste Community opstår der ”håndbøger”, i hvilke projekternes resultater bliver offentliggjort og samtidig gives der anbefalinger til projektet og til aktiviteter. Dermed bliver projektets erfa-ringer også nyttige for andre byer. En detaljeret oversigt over alle Communities og de involverede byer findes på vores webside: https://project-krake.eu

 

Rolf Laakmann, TAFH Münster GmbH