Med store skridt i retning af en tysk-dansk skole for projektplanlægning (PPS)

Med store skridt i retning af en tysk-dansk skole for projektplanlægning (PPS)

Burde vi nogensinde holde op med at lære? Svaret på det spørgsmål må enhver selv finde, omend fordelene ved at lære er mangfoldige. At lære kan faktisk forbedre vores helbred.[1]

Dette er kun en fordel for deltagerne i PPS. PPS skal sikre, at de regionale aktører får de rette redskaber og evner, som kan hjælpe dem, når de skal gennemføre kollaborative og grænseoverskridende projekter.

 

PPS er ikke en almindelig skole. Den ligger ikke ét bestemt sted, og læreplanen ændrer sig efter deltagernes behov. PPS kan mere end de teoretiske templates og modeller og hjælper med projektets gennemførelse. Det starter med udforskningen af personligheden og intellektuelle forskelle, som er afgørende for dynamikken i gruppen. PPS baserer sig på, at bevidstheden om  kulturelle og individuelle forskelle er nødvendig. Ellers kan projektarbejdet ikke blive planlagt og gennemført optimalt. Men der er ikke grund til bekymring – vi har trods alt skabeloner.

 

Aktiv læring er anden af PPS’ byggesten, og den integreres i hver eneste workshop. Dette medfører, at der ikke vises præsentationer i flere timer, men at der i stedet arbejdes i grupper, hvor man løser udfordringer, som deltagerne er stødt på i deres egne, grænseoverskridende projekter. Efter gruppearbejdet følger der fremlæggelser af eksperter. 

PPS indeholder også korte ”energizers”, som har til formål at skabe tillid og empati mellem deltagerne. I forhold til skoleindholdets udvikling blev der gennemført to workshops til metodetilpasningen, så PPSforeslåede metode og indhold blev tilpasset deltagernes behov. I juni og august mødtes repræsentanter fra den kommunale forvaltning (med viden om området) på Interreg-kontoret i Kruså for at videregive en række idéer til PPS. En idé var, at PPS burde være et foretagende, der vedligeholder sig selv, og hvor en generation af moderatorer underviser deltagerne. Deltagerne kan i så fald selv fungere som moderatorer i planlægningsprocessen i fremtiden. Sammen diskuterede PPS’ danske og tyske udviklere også kreative idéer inden for metodik, indhold, placering og ”skolens” fremtid.

Den første PPS-workshop finder sted over to dage i januar 2019 i Syddansk Universitets Innovation Lab i Sønderborg (Alsion).

Når workshoppens deltagere har haft mulighed for at se kommunikationens kulturelle dele, bliver der tilbudt workshops om administrative forskelle i Danmark og Tyskland. Meningen er, at de skal bidrage til at styrke gruppen og til Design Thinking i projektets planlægning.

 

Billede 1. Trust Building-øvelse ved den ottende projektpartnermøde i B4R-projektet som eksemel på PPS’s Engenizer aktivitet.

 

Billede 2. Idéer fra anden metodetilpasnings-workshop i Kruså

Deltagerne bliver opfordret til at tage deres planlagte projekter med til workshoppen, så de kan få feedback fra eksperterne og bruge redskaberne fra Design Thinking til deres egne projekter. 

 

Billede 3. Innovation lab Syddansk Universitet

 

De, som ikke deltager, kann uploade workshop-materiale fra en hjemmeside. Her vil man også kunne se andre Benefit4Regions-outputs såsom nyttige redskaber til kommunikation og cokreation i grænseregionen. Workshoppens udviklere tænker allerede nu på en forankring af PPS i Interreg-regionen. Der findes mange muligheder og idéer. Vi glæder os til en åben og dynamisk udvikling og håber, at PPS kommer til at spille en positiv rolle ved omsætningen af aktuelle og fremtidige grænseoverskridende projekter.

  


Kilder:

Cutler, M. and Lleras-Muney, A. (2006). Education and health: Evaluating theories and evidence. National Bureau of Economic Research working paper no. 12352. 

SPICE Network (n.d.) Innovation lab[Image] http://spice-network.eu/spice-innovation-lab/

 


[1]Cutler, M. and Lleras-Muney, A. (2006). Education and health: Evaluating theories and evidence. National Bureau of Economic Research working paper no. 12352.