Kulturelle forskelle beriger kommunikationen i grænseoverskridende projektera

Kulturelle forskelle beriger kommunikationen i grænseoverskridende projekter

Kulturelle forskelle beriger kommunikationen i grænseoverskridende projekter

Landdistrikterne i Syddanmark og Slesvig møder lignende problemer. Projektet B4R prøver at finde løsninger i en række tematiske casestudier for at styrke f.eks. turismen i landdistrikterne og produktionen af lokale fødevarer.

I grænseoverskridende projekter taler partnerne ikke kun forskellige sprog, men de møder også kulturelle forskelle. Hvordan kommunikerer administrationer på dansk og tysk side med hinanden? 

 

Den 21. Juni 2017 mødtes medarbejdere fra forskellige Interreg-projekter i Padborg for at udveksle erfaringer om intern projektkommunikation. En positiv kommunikation, personlige møder

og en erfaringsafstemning partnerne imellem blev nævnt som nøgler til en vellykket kommunikation.

Om eftermiddagen indkaldte Interreg-projektet KursKultur til netværksmøde.

På grundlag af tre foredrag talte kulturarbejdere og interesserede om kultursamarbejdet

i landdistrikterne. Dr. Uwe Rammert fra Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holsteins forklarede ved hjælp af projektet B4R, hvordan kulturelle forskelle beriger samarbejdet på tværs af grænserne.

 

Teresa Inclan, LLUR Schleswig-Holstein