Interview: Tyge Mortensen

Interview: Tyge Mortensen

Af Astrid Eggert, WFA Kreis Plön

Hvorfor skal der sættes fokus på landdistriktsudvikling i Danmark (og Tyskland) i modsætning til en ensi-dig styrkelse af byerne?

Vi ser en skævvridning i samfundet disse år. Både i Tyskland og i Danmark. At sætte fokus på landdi-striktsudvikling er at sætte fokus på decentralisering - også af magten. Dermed er det også at sætte fokus på demokratiudvikling.

Landdistrikternes landsbyer er folkestyrets DNA. Herfra er alle institutioner udsprunget og der kan de også på nye måder føres tilbage til.

 

Hvorfor er du med i B4R og hvordan er du blevet en del af partnerskabet?

Jeg mener, at B4R åbner op for muligheden til at netværke med relevante parter, der alle arbejder med landdistriksudvikling. Vi skal løse problemerne både på lokalt niveau ved at øge selvbestemmelsen, men samtidig i en global kontekst der kan trække på hidtil nye muligheder til lokal udvikling.

 

Findes der en særlig læringserfaring, der kommer ud fra dansk-tysk-samarbejde i projektet?

Jeg har fået øjnene op for hvor forskelligt de danske og tyske forhold er. Danmark er i vild udvikling i disse år og Tyskland virker det til, at udviklingen sker med små forsigtige skridt. På den danske side kan man få fornemmelsen, at der sker udvikling bare for udviklingens skyld og på den tyske side, at man fast-holder gamle strukturer for fastholdelsens skyld. Ved begge tilgange mister man nogle muligheder, som vi skal have øje for. Det tror jeg dette dansk-tyske samarbejde kan være med til afdække, så vi på begge sider af grænsen kan få en styrket landdistriksudviklingen, der er med til at styrke vores demokrati i stedet for at det bliver destabiliseret.

 

Udtalelser:

„Jeg mener, at B4R åbner op for muligheden til at netværke med relevante parter, der alle arbejder med landdistriksudvikling“

 

„At sætte fokus på landdistriktsudvikling er at sætte fokus på decentralisering - også af magten.“

 

 

Fra dit perspektiv hvad gør B4R specielt?

Der er 3 grunde til, at B4R er specielt interessant for mig:

Der er ca. lige så mange med fra hver side af grænsen, hvilket giver en fin balance i forhold til videns ud-veksling.

Man får mulighed for at komme tæt ind på de ret store forskelle, der er imellem den tyske og den danske tænkning og dermed også forskellene i samfundsmodel. Det er slående samt projektets størrelse, der både i tid og omfang gør, at man får mulighed for at afprøve nye aktiviteter, der kan opstå under processen. Jeg forventer, at vi på et tidspunkt går fra de præ-planlagte aktiviteter over på nogle nye som opstår, fordi vi har mødt hinanden undervejs. Det sidste ser jeg frem til. 

 

Hvad har du bidraget med i projektet og hvad forventer du at bidrage med i de kommende måneder?

På sigt forventer jeg at kunne bidrage med nye ideer til lokal udvikling. Jeg er netværkspartner og det er nogle gange svært at se, hvordan projektet har tænkt sig at ville involvere os andet end som inspiratorer og til vidensdeling. Når man er med som frivillig, har mulighederne for at bidrage sine naturlige begrænsnin-ger. Men jeg håber stadig at kunne være med til møderne, men på sigt også at kunne være med til at initiere nye initiativer.

 

Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen, selvstændig foredragsholder, facilitator, og bestyrelsesmedlem af Landdistrikternes Fællesråd.