Future Camp Mobility skal stå sin prøve

Future Camp Mobility skal stå sin prøve

Der var nerver på, da B4R Case Study Mobility skulle præsentere deres arbejde for et hold af eksperter.  Efter lang tids arbejde med implementering af ny mobilitetsløsning skulle projektet endelig se dagens lys, og det endda til et seminar med international deltagelse fra Sverige, Finland, Letland, Polen og Tyskland. Gruppen bag udarbejdelsen af den nye mobilitetsløsning i forbindelse med Future Camp Mobility metode var inviteret til MAMBA- seminar i Vejle den 21. februar 2019, der er et projekt der udspringer af Interreg Baltic Sea Region program, som særligt arbejder med mobilitet i landdistrikterne. 

Partnerne både fra Tyskland og Danmark skulle præsentere Benefit4Regions- projektet, og redegøre for, hvordan arbejdet i projektet fordeler sig ud på 10 forskellige områder, herunder turisme, funding, rekruttering og mobilitet. 

Herefter flyttede fokus til at få borgerne engageret og implementeret via konceptualiseringen af Future Camp Mobility. Her blev også understreget vigtigheden af at have projektet klar, men også hvordan involveringen af borgeren og selve projektets implementering kan lade sig gøre. Inddragelsen af borgerne anses for selve grundlaget for Future Campen. Efter en grundig gennemgang af resultatet, skulle det endelig efterprøves i to grupper. Gruppe et fik æren at at gennemgå vision, strategi og evaluering, og gruppe to gik i kast med selve gennemførelsen af workshoppen og motivering af borgerne til at anvende løsningerne, der skal implementeres. 

Gruppernes feedback, der viste sig at være rigtig konstruktiv, kommer til at danne grundlaget for evalueringen og til gennemførelsen af de kommende camps. De mange forskellige tilbagemeldinger, der er forventeligt med deltagere fra så mange forskellige lande, vakte tilfredshed hos arrangørerne, der nu kan forfine og forbedre campen endnu mere. 

Det endelige resultat fra seminaret skal bruges til at færdiggøre oplægget og gøre det mere anvendeligt i fremtiden. 

 

Future Camp Mobility skal stå sin prøve Future Camp Mobility skal stå sin prøve Future Camp Mobility skal stå sin prøve