Forskning

Forskingsresultater

Ud over casestudie resultaterne, blev de følgende syv delstrategier udarbejdet:

· Co-design

· Co-creation

· Kommunikation

· Videnstransfer

· Evaluation

· Facilitation

 

· Bridge Building

 

> Se resultaterne