Et anderledes kursus i videnskabelig observation

Et anderledes kursus i videnskabelig observation

Et særligt kendetegn ved projektet "Benefit4Regions" er, at de forskellige case studier bliver observeret videnskabeligt. Det er især arbejdspakke 3, der beskæftiger sig med det. En af opgaverne er bl.a. at udforske kommunikationen i projektet for at skabe viden om en vellyk-ket projektkommunikation på tværs af grænserne. Denne viden skal senere hjælpe andre projekter med at kommunikere effektivt.

Kommunikation vedkommer os alle og således også deltagerne i grænseoverskridende pro-jekter vedrørende udviklingen af landdistrikter, især der, hvor mennesker med forskellige sociale og kulturelle baggrunde arbejder sammen, er det vigtigt at beskæftige sig med kom-munikationen. Vores case studier er derfor spændende for forskning og indsamling af data.

For at samle så relevante data som muligt bliver der brugt flere metoder til at undersøge kommunikationen. En af dem er særdeles spændende med henblik på kommunikationen, da den giver detaljerede indblik: Observationen. Ved at observere kommunikationen, mens den sker, kan man også dokumentere ganske små nuancer i kommunikationen. For at varetage denne opgave, udpegede vi videnskabelige observatører i projektet, som kommer fra de tre videnskabelige organisationer, som deltager i B4R.

Og så spurgte jeg mig selv:

Hvordan forklarer man de videnskabelige observatører, hvordan de skal observere og do-kumentere kommunikationen, uden at kede dem med virkelighedsfjerne teorier eller lange dokumenter?

Selvfølgelig blev de lange dokumenter også skrevet. Men de indebærer en risiko for ikke at blive læst eller at blive misforstået. Så vi havde brug for en håndgribelig metode.

Idéen var: Rollespil som praktisk metode til formidling. Den 26. februar 2018 indkaldte vi der-for alle videnskabelige observatører til et "Observer-Kursus" ved LLUR i Flintbek. Dette kur-sus blev også brugt til at få en større objektivitet ind i observationerne og til at harmonisere dem.

 

Til dette formål havde jeg udviklet seks situationer med forskellige dialoger om bredbånd. Det var en meget sjov og kreativ opgave at udvikle rollerne og situationerne. Men man måtte og-så tænke over, hvilke resultater de videnskabelige observatører skulle nå frem til og hvordan man kunne formidle dem igennem et rollespil. Det var en stor hjælp for mig at tænke tilbage til møderne i vores case studie, så mine egne erfaringer kunne indgå i situationerne.

De fem forskellige roller, som skulle forestille at være fiktive projektpartnere fra Danmark og Tyskland i B4R, blev spillet af søde hjælpere fra vores projekt ved hjælp af manuskripter. Her blev der præsenteret meget produktive kommunikationsfaser, men også vanskelige si-tuationer i kommunikationen, som de videnskabelige observatører dokumenterede samtidigt.

Den feedback, vi fik efter hver rollespil, var meget oplysende og vi havde mulighed for at vi-dereudvikle vores observationsskema og de ledende spørgsmål sammen med forskerne.

Konklusionen: Rollespil er velegnet til at fremlægge en teoretisk opgave på en praktisk måde og for at harmonisere observationerne. Men et rollespil, som er blevet udviklet og hvor dialo-gerne bliver læst op, kan ikke virke helt realistisk og det er derfor også vigtigt, at deltagerne er i stand til at abstrahere lidt fra det.

Siden marts 2018 har vi været i fuld gang med at observere vores case studier, og kurset i observation med rollespil kan ses som den første og praktiske forberedelse til det. Vi er spændte på resultaterne!

 

Franziska Kruse, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig- Holstein (LLUR)