Arrangement: Socialt entreprenørskab i praksis – First mover og Benefit4Regions

Arrangement: Socialt entreprenørskab i praksis – First mover og Benefit4Regions

På Syddansk Universitets hjemmeside kan man læse, at ”SDU First Mover er morgenmøder med et fagligt indhold, som er interessant og anvendeligt for erhvervslivet - og som typisk præsenteres i en forskningsmæssig samarbejdsrelation.”

Mandag den 23. april 2018, kl. 09.00-10.30 inviterer SDU Sønderborg til en dialog mellem teori og praksis, hvor potentialet og udfordringerne ved socialt entreprenørskab vil blive præsenteret.

Mødet denne gang er helt særligt for B4R, fordi der er repræsentanter fra to partnere fra Benefit4Regions – SDU og Sønderborg Kommune - der sammen står for et oplæg. Susanne Gretzinger, som forsker i social entreprenørskab, vil starte med at give en introduktion til og forståelse af temaet.

 Connie Mark Skovbjerg og Åse Ditlefsen Ferrão fra Sønderborg Kommune vil derefter følge op med levende beskrivelser af, hvordan de arbejder med social entreprenørskab i praksis.

First Mover Morgenmødet sætter fokus på:

- Hvilke forudsætninger skal være til stede for at socialt entreprenørskab lykkedes?

- Hvilket ambitionsniveau kan der lægges for dagen i socialt entreprenørskab?

- Hvordan indfries potentialet i social entreprenørskab?

- Hvordan sikrer man sig, at det sociale entreprenørskab bliver handlekraftigt, nyskabende og gensidigt forpligtende– og undgår at blive en stillestående ”kaffeklub”?

Interesseret eller nysgerrig? Du er hjertelig velkommen at deltage!


Læs mere om First Mover: https://www.sdu.dk/da/firstmover  

 

Taísa N. Snor
Sønderborg Kommune