360° Workshop – Evaluation

Tænkepause i projekthverdagen

360° Evaluerings-workshop

Hvordan fungerer vores samarbejde? - og hvad har vi opnået indtil nu?

Det er spørgsmålene, som repræsentanter fra projekt- og netpartnerne i det tysk-danske projekt Benefit4Regions stillede sig selv den 17. september 2018. De mødtes hos leadpartnerne, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH, for at evaluere projektet.

Workshoppens blev modereret af den eksterne rådgiver, Kienbaum Consultants, som i forvejen havde gennemført en rundspørge blandt projekt- og netpartnerne – så som interviews med leadpartnerne og Interreg-kontoret. Rådgiverne kunne dermed bruge deres erfaringer fra 17 andre projekter, som også er med i det tysk-danske Interreg-projekt.

Et relevant diskussionsemne var samarbejdsmetoden og projektstrukturen. Det vigtigste resultat i evalueringen var, at Benefit4Regions er enestående, når man sammenligner projektet med andre projekter. Andre projekter arbejder med ”top down”-strategien, hvor de forventede resultater er centralt forudgivet, og hvor disse bliver omsat på det operative niveau. I modsætningen hertil følger Benefit4Regions ”bottom-up”-strukturen.

Det betyder, at nye løsninger og projektresultater især bliver gennemtænkt på det lokale aktørniveau, og ved hjælp af projektmedarbejderne bliver realiseringen støttet og muliggjort. Denne indsats er kendt under navnet Facilitator Approach (facilitate = hjælpe på vej).

Nu, hvor der allerede er gået to ud af tre projektår, blev der især talt om projektets forankring i form af det, der er opnået, og hvad der kan ses som de forventelige resultater i projektet. Projektpartnerne viste sig at være fortrøstningsfulde. Kooperationsaftalerne er netop nu ved at blive udformet, og de mange lokale aktørers deltagelse i projektet vil betyde, at det vil tage tid at sikre resultaterne.

Endnu en indsigt, som stammer fra evalueringen, er: Den høje kvalitet i kooperationen i Benefit4Regions baserer sig på forholdet mellem de enkelte projektpartnere. Tillid er nøgleelementet i et succesfulde samarbejde. Dette faktum i evalueringen blev endnu engang understreget under en fælles middag. Den næste dag gik det tilbage til hverdagen, hvor vi holdt det ottende projektmøde. Her blev der ikke talt så meget om fortiden, men derimod mere om ”to do’s” i forhold til en succesrig projektafslutning i juni i det kommende år.