Historien bag


Afslutning på Benefit4Regions betyder starten på noget nyt.

Det dansk-tyske Interreg-projekt "Benefit4Regions" (B4R) nærmer sig sin afslutning, som er i slutningen af juni 2019. Som afslutning på projektet vil de 10 projektpartnere holde det første "dansk-tyske mini-folkemøde" efter inspiration fra det skandinaviske "folkemøde“. 

Projektpartnerne er kommuner,  universiteter og erhvervsvirksomheder fra begge lande.

Sammen ønsker vi at skabe en oplevelsesrig dag for alle interesserede borgere og aktører i landdistriktsudvikling samt deltagere i dansk-tyske samarbejder. Vi designer arrangementet som en platform for deltagelse og networking samtidig med, at vi præsenterer dig for de centrale projektresultater fra Benefit4Regions. 

Det første "dansk-tyske mini-folkemøde" finder sted den 24. maj 2019 kl. 10-19. På baggrund af den dansk-tyske historie og for at sikre en central beliggenhed i den fælles region vil arrangementet finde sted ved Spejdergården Tydal ca. 30 km syd for den dansk-tyske grænse.

 

Traditionen for de skandinaviske "folkemøder" (Folkemøde)

Temaet for vores arrangement er de årlige "folkemøder" i hele Skandinavien: 

• Danmark: Folkemøde på Bornholm

• Sverige: Almedalsveckan på Gotland

• Norge: Arendaluka i Arendal

Her deltager politikere, repræsentanter fra erhvervslivet, kommuner, foreninger og borgere fra hele landet. Enhver organisation, hvad enten den er politisk, civil eller professionel, kan tilbyde uformelle seminarer, udstillinger, debatter mm. som en del af folkemøderne. Ytrings- og netværksfrihed er på forkant med dette. Folkemøderne får stor mediebevågenhed i hele landet. I Danmark foregår det på Bornholm, hvor alles øjne er rettet imod denne uge af året.

De skandinaviske lande begyndte i det små, men antallet af besøgende steget støt i årenes løb. I 2018 havde flere end 113.000 besøgende fundet til Bornholm for at deltage i Folkemødet.

 

Benefit4Regions på Folkemøde 2018 (Bornholm)

I 2018 drog en dansk-tysk delegation fra Benefit4Regions-projektet til Folkemødet på Bornholm. Benefit4Regions holdt en debat i Landdistrikternes Telt med titlen: ”Ordet ”grænse“ er på mode – vi samarbejder over grænsen”. Desuden blev der på Bornholm arrangeret en udflugt under temaet: "Lokale fødevarer som motor for udvikling af landdistrikter". Med udgangspunkt i disse oplevelser ønsker vi at overføre konceptet i mindre målestok til vores dansk-tyske region. Naboregionerne i Tyskland og Danmark er kendetegnet ved en bred vifte af sammenkoblinger, og der vokser i stigende grad fællesskaber. Med det første "dansk-tyske mini-folkemøde" lægger vi fundamentet for en grænseoverskridende dialog på alle niveauer. Sammen med borgere, forvaltning og politikere ønsker vi at diskutere fælles udfordringer og løsninger i hele regionen for at indlede og styrke samarbejdet – og fejre det sammen.