Debatprogram


Som en del af vores samlede program gennemfører vi debatter, som vi kender det fra det danske Folkemødet på Bornholm.....

Fra kl. 10.45 til 16.45 kan du opleve seks debatter med simultantolkning. Du modtager tolkeudstyr ved indgangen til debatområdet. Bemærk: der er max. 100 hovedtelefoner, som uddeles efter først til mølle-princippet. Hver debat varer 45 minutter og ledes kyndigt af en ordstyrer.

Debatter, udstillinger og workshops slutter kl. 17.  Herefter inviteres alle gæster til at tage del i det kulturelle program, hvor vi fejrer det dansk-tyske samarbejde til kl. 19.

Bemærk: Programmet opdateres løbende og suppleres med de manglende oplysninger.

Levende, samarbejdende, bæredygtige landdistrikter i den dansk-tyske Interreg-Programregion

Det dansk-tyske Interreg-projekt "Benefit4Regions" (B4R) nærmer sig sin slutning. Som afslutning vil de 10 projektpartnere holde det første "dansk-tyske mini-folkemøde" efter inspiration fra det skandinaviske "folkemøde“. Sammen ønsker vi at skabe en oplevelsesrig dag for alle interesserede borgere og aktører på landdistriktsområdet samt deltagere i dansk-tyske samarbejder. 

Fra den store scene vil dagen kredse om de store spørgsmål om, hvordan vi skaber levende landdistrikter i udvikling, der er gode til at samarbejde om en bæredygtig fremtid både lokalt og globalt. Her præsenteres erfaringer og stilles nye spørgsmål af repræsentanter for politikere, forskere, borgere, embedsmænd og andre personligheder. En rød og en blå tråd af grænseoverskridende samarbejde, landdistriktsudvikling og samskabelse trækkes igennem hele dagens program. 

Debatter:

Scenen:

Midt i den flotte natur, omringet af høje træer, ligger scenen hvorfra dagens debatter foregår. Der bliver mulighed for at følge de spændende debatter på både dansk og tysk, da der er simultantolke til stede, som oversætter direkte. Selvom det grænseoverskridende samarbejde bliver fejret denne dag, kan mange  samfundsrelevante emner, situationer eller konkrete værktøjer genbruges i andre nationale sammenhænge i Danmark eller Tyskland. God fornøjelse til en spændende og lærerig dag i demokratiets tegn.

Kl. 10:00 – 10:45 Velkomst

Kl. 10:45 – 11:30 På forkant med landudviklingen | dansk-tyske perspektiver

Hvordan udvikler det politiske niveau landdistriktsområder på den danske side af grænsen, og hvordan adskiller det sig fra de tyske tiltag? Dét emne behandles i dette panel, hvor det også berøres, hvad vi på tværs af grænsen kan lære af hinanden – og hvilke hensyn der skal tages i den forbindelse. I et panel med både dansk og tysk repræsentation, kommer vi blandt andet ind på visioner for landdistriktsområdet, at tage udgangspunkt i det man kan og hvordan man får land og by til at hænge sammen. 

Kl. 11:30 – 11:45 Pause

Kl. 11:45 – 12:30 „Ordnung muss sein“ contra „Det skal nok gå“ | læringer fra Interreg-projekter

Hvilke fordele og ulemper kan man hidtil se ved det EU-støttede samarbejdsprogram Interreg? Når man søger om oprettelse af Interreg-projekter løber man altid ind i flere dilemmaer: Skal visionerne eller realiteterne danne baggrund? Skal det være top-down eller bottom-up? Er projekterne bæredygtige i længden? I dette panel bestående af projektledere, drøftes både det udfordrende ved interreg-projekter, men også de fremtidige muligheder og potentialer. 

Kl. 12:30 – 13:00 Pause

Kl. 13:00 – 13:45 Samarbejde over grænsen – det nytter!

Hvorfor giver det mening at samarbejde over grænsen? I dette panel diskuteres meningen med det grænseoverskridende samarbejde, både i et historisk perspektiv og fremadrettet. Hvordan sikrer vi det gode naboskab? 

Kl. 13:45 – 14:00 Pause

Kl. 14:00 – 14:45 Ny viden flytter grænser – dialog og samarbejde i det dansk-tyske projekt Benefit4Regions 

Hvordan er Benefit4Regions-projektet lykkedes med at hente ny viden? For første gang har forskere hentet viden om kommunikation, aktiv deltagelse og netværk gennem grænseoverskridende samarbejder i ni tematiske arbejdsgrupper på tværs af kommunale og regionale administrative grænser. Her finder vi beviset for, at vi kan lære af hinanden. Denne ny viden kan rulles ud i alle samarbejdende netværk i dansk og tysk sammenhæng, så indholdet henvender sig til et bredt publikum. Stikordene er eksempelvis ”social entreprenørskab”, ”brobygning”, ”facilitering”, ”co-design” og ”samskabelse”.

Kl. 14:45 – 15:00 Pause

Kl. 15:00 – 15:45 Grænseløs bro til fremtiden

Hvad er fremtiden for vores fælles område? I dette panel debatteres fremtidens visioner og behov. Hvordan løfter politikere, forvaltninger, forskere, erhvervslivet og borgerne i flok for en demokratisk, værdiskabende fremtid? Hvem er motoren for, at det kommer til at ske?

Kl. 15:45 – 16:00 Pause

Kl. 16:00 – 16:45 De unge familier rykker frem på landet – i dag og i morgen?

Byder fremtiden på flere unge familier til landdistrikterne i grænselandet? I dette panel tages udgangspunkt i et borgerperspektiv, når deltagerne debatterer mulighederne for et godt liv. Det indebærer eksempelvis perspektiverne ved, at man i højere grad søger væk fra byernes travlhed og ud til selvrealisering og udlevelse af egne drømme. Dette skyldes ikke mindst digitaliseringen, der gør, at man kan have sig et godt arbejde dér, hvor man ønsker at bo – i stedet for at være henvist til at bo tæt på byernes arbejdsmarked. Hvordan kan de stedlige værdier på dén baggrund føre til mere udvikling end tidligere?  Er tendenserne de samme på begge sider af grænsen, og kan vi søge inspiration og naboskab hos hinanden?

Kulturel program

17.00 – 17.30  Brass Patrol                                    

Kom i feststemning med orkestret Brass Patrol, der spiller unplogged på blæseinstrumenter. Drengene har musikalske rødder i garderkulturen som medlemmer af Danmarks bedste bygarde.  

17.30 – 18.30   Dans og fællessang      

Fra Rudme på Fyn kommer Tyge Mortensen og sønner, som spiller op til dans og fællessang. Oplev glæden, når vi sammen skaber samvær på tværs af alder, kulturer og landegrænser. 

18.30 – 19.00   Isa van Krøll 

Et nyt band fra Kiel-området, afslutter dagen med egne, iørefaldende melodier.

 

 

Programhæfte