Erklæring om Databeskyttelse

1. Databeskyttelse

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og denne erklæring om databeskyttelse.

Du kan i reglen benytte vores website uden at skulle angive personoplysninger. Hvis der bliver indsamlet personoplysninger på vores sider (f.eks. navn, adresse eller emailadresser), vil dette så vidt muligt altid ske på frivillig basis. Sådanne oplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførsel på internettet (for eksempel kommunikation via email) kan være forbundet med sikkerhedsmangler. Det er ikke muligt at garantere fuldstændigt, at tredjepart ikke får adgang til oplysningerne.

 

2. Dataansvarlig

Følgende er ansvarlig for databehandlingen på websitet:

Sønderborg Kommune
Sekretariat for Landdistrikter
Perlegade 53
DK-6400 Sønderborg

Databeskyttelsesrådgiver Sønderborg Kommune
T: 2790 7472
E: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

3. Dataindsamling på vores website

3.1 Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. De forårsager ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies hjælper med at gøre vores tilbud mere brugervenlige, mere effektive og mere sikre. Cookies er små tekstfiler, der bliver installeret på din computer og bliver gemt af din browser.

De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk, når du forlader sitet. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem.

Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser, næste gang du besøger websitet.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret, hvis der bliver placeret cookies, og så du kun accepterer cookies i enkeltstående tilfælde. Du kan også udelukke accept af cookies i bestemte tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Deaktivering af cookies vil eventuelt være forbundet med funktionsbegrænsninger på websitet.

3.2 Serverlogfiler

Websiteudbyderen indsamler og gemmer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig her om følgende:

· Browsertype og browserversion

· Anvendt operativsystem

· Referrer URL

· Hostnavn på adgangscomputeren

· Klokkeslæt for serverforespørgsel

Oplysningerne kan ikke henføres til bestemte personer. Oplysningerne sammenkædes ikke med andre datakilder. Vi forbeholder os retten til at kontrollere disse oplysninger efterfølgende, hvis vi får kendskab til konkrete belæg for ulovlig brug. Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR, som tillader behandling af data af hensyn til opfyldelse af en kontrakt eller gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt.

 

3.3 Google Maps

Websitet bruger Google Maps fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger. Servicevilkårene for Google Maps fremgår af "Servicevilkår for Google Maps".

 

3.4 Google Analytics

Websitet bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics, der udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics anvender såkaldte "cookies", det vil sige tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De informationer om din brug af websitet, som genereres af cookien, overføres i reglen til en server hos Google i USA og gemmes dér.

Lagringen af Google Analytics-cookies sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Websiteoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugernes adfærd for at kunne optimere både sine webtilbud og sin annoncering.

 

IP-anonymisering

Vi har aktiveret IP-anonymiseringen på websitet. Derfor vil Google forkorte din IP-adresse i EU-medlemsstater eller andre EØS-lande, før den bliver sendt til USA. Kun i undtagelsestilfælde vil hele din IP-adresse blive overført til en server tilhørende Google i USA og blive forkortet der. På vores vegne vil Google bruge informationerne til at evaluere din brug af websitet, sammenstille rapporter om websiteaktiviteterne og levere yderligere tjenesteydelser til websiteoperatøren i forbindelse med brugen af websitet og internettet. Den IP-adresse, der bliver overført til Google Analytics af din browser, vil ikke blive kædet sammen med andre Google-data.

 

Browser-plugin

Du kan undgå, at der bliver installeret cookies, ved at ændre dine browserindstillinger. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil få det fulde udbytte af vores website. Ved at downloade og installere det browser-plugin, der findes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de , kan du også undgå, at der via cookies bliver indsamlet oplysninger om din brug af websitet (herunder din IP-adresse) til Google, og at Google behandler disse oplysninger, Indsigelse mod indsamling af data. Du kan forhindre, at Google Analytics indsamler oplysninger om dig ved at klikke på følgende link. Der bliver placeret en opt-out-cookie, som forhindrer, at dine oplysninger bliver indsamlet ved fremtidige besøg på websitet: Deaktiver Google Analytics.

I Googles erklæring om databeskyttelse: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de kan du læse mere om, hvordan Google Analytics håndterer brugerdata.

 

Aftale om databehandling

Vi har indgået en aftale om databehandling med Google og overholder til fulde de europæiske databeskyttelsesmyndigheders strenge krav for brug af Google Analytics.

 

3.5 Google Maps

Google Maps bruges med henblik på at vise vores onlinetilbud på en indbydende måde og gøre det lettere at finde de steder, der er angivet på vores website. Der er her tale om, at vi forfølger en legitim interesse som omhandlet i § 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Ved at bruge websitet, erklærer du dig indforstået med, at Google Inc., dennes repræsentanter samt tredjepart registrerer, behandler og bruger de automatisk indsamlede oplysninger.

Servicevilkårene for Google Maps fremgår af "Servicevilkår for Google Maps" : https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

 

3.6 Google Web Fonts

For at sikre, at skrifttyper fremstår ens, anvender websitet såkaldte webfonte fra Google.

Når du besøger en side, indlæser din browser de nødvendige webfonte i din browsercache, så tekster og skrifttyper bliver vist korrekt. Til det formål skal din browser have forbindelse til Googles servere. Derved får Google kendskab til, at vores website er blevet besøgt via din IP-adresse. Google Web Fonts bruges med henblik på at vise vores onlinetilbud på en ensartet og indbydende måde. Der er her tale om, at vi forfølger en legitim interesse som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

 

3.7 Nyhedsbrev

Neden for informerer vi om nyhedsbrevets indhold samt proceduren for tilmelding, udsendelse og den statistiske evaluering samt din indsigelsesret. Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev, erklærer du dig indforstået med at modtage det og med de beskrevne procedurer.

Nyhedsbrevets indhold: Nyhedsbreve, e-mails og øvrige elektroniske meddelelser med reklameinformation (i det følgende benævnt "nyhedsbrev") udsendes kun med modtagernes samtykke eller efter lovmæssig tilladelse. Såfremt nyhedsbrevets indhold bliver beskrevet konkret i forbindelse med tilmeldingen, er brugerens samtykke afgørende. I øvrigt indeholder vores nyhedsbreve information om vores ydelser og os.

Double-opt-in og protokollering: Tilmeldingen til vores nyhedsbrev foregår i en såkaldt double-opt-in-proces. Det vil sige, at du modtager en e-mail efter tilmelding, hvor du bliver bedt om at bekræfte tilmeldingen. Denne bekræftelse er nødvendig, så ingen kan tilmelde sig med fremmede e-mailadresser. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet bliver protokolleret for at kunne dokumentere tilmeldingsprocessen i overensstemmelse med lovkravene. Hertil hører, at tilmeldings- og bekræftelsestidspunktet samt IP-adressen bliver gemt.

Tilmeldingsdata: For at tilmelde sig nyhedsbrevet, er det tilstrækkeligt at angive din emailadresse. Du må også meget gerne angive et navn med henblik på evt. personlig tiltale i nyhedsbrevet, dette er dog valgfrit.

Udsendelsen af nyhedsbrevet og den dermed forbundne resultatmåling sker på grundlag af et samtykke fra modtagerne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), artikel. 7 i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 2, nr. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG), eller hvis samtykke ikke er nødvendigt, af hensyn til vores legitime interesse i direkte markedsføring i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR sammenholdt med § 7, stk. 3 i den tyske konkurrencelov (UWG).

Protokolleringen af tilmeldingsproceduren sker på grundlag af vores legitime interesse i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores interesse er rettet mod et brugervenligt og sikkert nyhedsbrevssystem, som både tjener vores forretningsmæssige interesser og opfylder brugernes forventninger og giver mulighed for at benytte samtykker som dokumentation.

Opsigelse/tilbagekaldelse – Du kan til enhver tid opsige modtagelsen af vores nyhedsbrev, det vil sige tilbagekalde dine samtykker. Du finder et link til opsigelse af nyhedsbrevet nederst i alle nyhedsbreve. På grundlag af vores legitime interesse kan vi gemme emailadresser i indtil tre år, før vi sletter dem, så vi kan dokumentere et tidligere givet samtykke. Disse oplysninger vil kun blive behandlet med henblik på at afværge eventuelle krav. Der kan til enhver tid anmodes om individuel sletning, såfremt det samtidig bliver bekræftet, at der tidligere er givet samtykke.

 

4. Dine rettigheder

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange former for databehandling er kun mulig med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere meddelt samtykke, det kræver blot en uformel underretning af os pr. e-mail. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

I tilfælde af brud på databeskyttelsen har den pågældende ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis du forlanger oplysningerne transmitteret direkte til en anden ansvarlig, sker dette kun, hvis det er teknisk muligt.

Indsigtsret, blokering, sletning
I henhold til gældende lovgivning har du til enhver tid ret til at få gratis indsigt i dine lagrede personoplysninger, hvor de stammer fra, hvem modtagerne er og formålet med databehandlingen og eventuelt ret til at få disse oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller vedrørende personoplysninger generelt er du velkommen til at henvende dig til os på den adresse, der er anført i kolofonen.

5. Sikker postkasse

At sende en normal e-mail svarer til at sende et postkort. Sensitive data som eksempelvis din skattemappe eller dit CPR-nr. bør dog behandles fortroligt. Hvis du bruger en dansk mailaccount, kan du bruge vores sikre postkasse ved at sende mail til os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Så kan du være sikker på, at ingen andre end os kan læse og modtage dine data, når de er ankommet i vores indbakke.

For at gøre din mailkorrespondance endnu mere sikker, er det en god idé selv at oprette en sikker postkasse, så også vejen til modtageren er sikret. Hvordan du konkret opretter en sikker mail, som sender krypterede mail, kan du læse om hos NemID på https://www.nemid.nu.

 

6. Ændringer af vores erklæringer om databeskyttelse

Vi forbeholder os retten til at ændre vores erklæringer om databeskyttelse, hvis det måtte være nødvendigt som følge af ny teknologi. Det er vigtigt, at du altid har den seneste version. Hvis der bliver foretaget grundlæggende ændringer af denne erklæring om databeskyttelse, vil de blive offentliggjort på vores website.

 

Maj 2018