Mobilitet

Mobilitet i landdistrikterne - hvordan kan der opstå en "ny mobilitetskultur"?

Den lokal-regionale udvikling indenfor mobilitet er et af de mest diskuterede emner i by- og regionaludviklingen i Danmark og Tyskland. Alle eksperter er enige i, at den klassiske kollektive trafik (bus & tog) som offentlig tjenesteydelse i dag ikke er nok til at tilbyde en attraktiv tilgængelighed på landet. Også en løbende optimering kommer ikke til at forbedre situationen på en bæredygtig måde. Især i zoner, som ligger udenfor nærtrafiknettet vil systement altid nå sine grænser. I diskussioner om fremtiden hører vi derfor ofte moderne nøgleord som "intermodale vejkæder", "ridesharing" og "mobilitetshubs" som skal bidrage til, at en "ny mobilitetskultur" kan opstå baseret på den klassiske kollektive trafik. 

Plön Amt som ansvarlig for kollektiv trafik og modern tjenesteyder vil tage denne udfordring tidligt op for bl.a. at leve op til sin rolle som lokal-regional aktør. Baseret på ejerskabet for opgaven og et målrettet og afstemt samarbejde er målet at tilbyde et sikkert og pålideligt samlet produkt "mobilitet" i Plön Amt, hvor aktører og borgerne skal inddrages i udviklingen og ydelserne efterfølgende skal kunne tilbydes som et enkelt produkt. Da de de samme tendenser kan ses hos andre tyske og danske kommuner, er det her, denne case study tager udgangspunkt.

Der er i første omgang brug for en intern tilpasing til de nye rammebetingelser / organisationsstrukturer. Området "mobilitet" bliver derigennem mere og mere til en tværfaglig udviklings- og handlingstilgang, som pga. sin høje kompleksitet skal bygge på bæredygtige organisationsstrukturer. I forbindelse med udviklingen af strategiske indsatsområder er Plön Amt i 2012 begyndt at udvikle egne retningslinjer, som kan differentieres yderligere og anvendes som holistisk tilgang i forbindelse med en "integreret udviklingsstrategi mobilitet".


Udfordringer "organisation mobilitet & inddragende mobilitetsudvikling"

Alle aktører skal i denne sammenhæng være bevidst om, at der er tale om et paradigmeskift i forhold til den hidtidige fremgangsmåde, som er forbundet med store udfordringer. Især de ansvarlige for den kollektive trafik (bus) kommer til at stå over for en række nye opgaver - udover de komplekse opgaver, som den klassiske kollektive trafik allerede indebærer, da nye udviklinger skal integreres i den kollektive trafik. For at udvikle et integrativt mobilitetssystem som offentlig tjenesteydelse for borgerne skal kommuner i begge lande

 • udvide og professionalisere deres interne organisationsstrukturer omkring de nye opgaver og
 • afstemme opgaver med relevante eksterne beslutningstagnings- og handlingsniveauer. 

Udover det skal der gennemføres diverse tiltag og skaffes vejledningstilbud:

 • Inddragelse af aktører og borgere i den interkommunale kontekst (participativ udvikling af mobilitet),
 • Vejledningstilbud om nye trafik- og mobilitetsinfrastrukturer i landsbyer og byer (bl.a. mobilitetsstationer for forskellige transportmidler, infrastruktur i form af veje, gang og cykelstier)
 • Vejledning af frivillige om alternative mobilitetstilbud (bl.a. CarSharing / landsbybil, borgerbus),
 • skabe analog-digitale net af kollektiv trafik og nye tilbud (integrativ mobilitetscentral) og en
 • målrettet og permanent kommunikation med borgerne / mulige brugere

I overenstemmelse hermed viser denne case study de første skridt i bearbejdelsen af delområderne organisationsudvikling og participativ mobilitetsudvikling for at opnå en handlingsorienteret fremgangsmåde:

 •  Sammenligning af den NUVÆRENDE interne organisation af mobilitet i de deltagende kommuner
 •  Udvikling af komponenter til den fremtidige organisation (som den SKAL være)
 •  Udvikling af et tysk-dansk metodetiltag "fremtidsværksted mobilitet"
 •  Gennemførelse og evaluering af testen "fremtidsværksted mobilitet"

  

 

Case Study resultat

 ”På begge sider af grænsen oplever befolkningen i landdistrikterne at de kollektive transporttilbud bliver forringet, i takt med at flere og flere får en eller flere biler. Men hvordan får man lokalbefolkningen til at gribe de alternative tilbud som kommunen tilbyder, og hvad er overhovedet forskellen i det offentlige tilbud mellem Danmark og Tyskland. I starten af projektet brugte vi tiden på at identificere, hvordan de forskellige strukturer i Danmark og Tyskland var, således vi med forståelse for hinandens forskelligheder kunne starter vores arbejde med at identificerer, hvordan vi kunne sikre de forskellige tilbud, som kommunen kunne tilbyde. Resultatet i ”Mobility casen” er en Future Mobility Camp, der kan anvendes på begge sider af grænsen til at sikre lokal engagement i gennemførelse af de tiltag der kommer i forbindelse med løsningen af mobilitets problemer,” hentet fra Hauke Kluenders mobilitetsrapport. Hauke er casestudieleder.

> Case Study Rapport

 

 

Mobilitet
Hauke Klünder
Kreis Plön
+49 4522 743 310
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Artikler relateret til 

 

 Frem med tomlen: ”Mit-fahr-banke” og ”Kør-mæ-bænke”

Frem med tomlen: ”Mit-fahr-banke” og ”Kør-mæ-bænke”

april 2019

Der er nu opsat 12 kør-mæ-bænke i Sønderborg, som det faste stoppested til blaffere. Idéen er født i et engageret nærområde i Tyskland og bragt over grænsen igennem Benefit4Regions projektet til Sydals, Broagerland og Gråsten-området, hvor de lokale i for

 Future Camp Mobility skal stå sin prøve

Future Camp Mobility skal stå sin prøve

april 2019

Der var nerver på, da B4R Case Study Mobility skulle præsentere deres arbejde for et hold af eksperter. Efter lang tids arbejde med implementering af ny mobilitetsløsning skulle projektet endelig se dagens lys, og det endda til et seminar med internation

 En bænk krydser grænsen

En bænk krydser grænsen

maj 2018

Siden Maj 2016 står der en "mitfahrbank" i Hürup, Kreis Schleswig-Flensburg. På sådan en bænk kan man sidde og vente på en kørelejlighed og samtidigt vise bilisterne ved hjælp af forskellige skilte, hvor rejsen skal gå hen. Der står allerede 34 af den sla

Newsletter

signup