Bredbånd

Internettets udvikling skete for mange borgere og politikere hurtigere end forventet. I dag er en forsyning med "hurtigt" internet på landet ikke til at komme udenom. Teknisk og økonomisk er det muligt at forsyne landdistrikterne med bredbåndsinternet. I denne proces spiller på den ene side den tekniske infrastruktur en vigtig rolle, på den anden side skal accepten for "hurtige" net fremmes. 

Såvel i Danmark som i Tyskland kræver borgerne en hurtig internetforbindelse i landdistrikterne. Men der findes også steder, hvor borgerne først skal overbevises om bredbåndsudbygningen. I case studien bliver der derfor udviklet og afprøvet et kommunikationskoncept for at fremme accepten. Yderligere bliver den tekniske infrastruktur og kreative finansieringsmodeller (hvor der tages højde for de forskellige retslige forhold) undersøgt på begge sider af grænsen. 

Der bliver først valgt projektregioner på dansk og tysk side, som er interesserede i en vidensudveksling på tværs af grænsen. Der bliver indhentet statusoplysninger i de valgte regioner. De lokale aktører bliver informeret og inddraget i case studien. 

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume i delstaten Schleswig-Holstein er lederen af denne case study. På den tyske side deltager Breitband-Kompetenzzentrum Schleswig-Holstein (BKZSH). Projektpartner på den danske side er Landdistrikternes Fællesråd (LDF). 

Kommunikationen og argumentationen for bredbånd og dermed en investering i fremtiden i Syddanmark og Schleswig-Holstein ligner hinanden. Forskellige fremgangsmåder beror på den tekniske infrastruktur of finansieringen af bredbåndet. Et dansk-tysk partnerskab muliggør en erfaringsudveksling. Herved kan der udvikles en fælles strategi. En sådan udveksling fører til, at mulige negative effekter bliver undgået.

Ved erfaringsudvekslingen står de følgende punkter i fokus:

- Hvordan er fremgangsmåden på den anden side af grænsen?

- Hvordan løser man problemer i det andet land?

- Hvilke erfaringer har man allerede gjort (på teknisk, forsynings- og kommunikationsniveau)?

- Hvilke forskelle findes der mellem lovgivningerne?

Igennem den grænseoverskridende udveksling kan der opstå nye idéer og kommunikationsstrategier, som direkte kan anvendes i case study-regionen.

  


Case Study resultat

”I forbindelse med interviews med bredbånds-aktører i Slesvig-Holsten og Danmark, samt ud fra erkendelser, som er blevet indsamlet i forløbet af Case Studiet, er der opstået et infografik-poster. I dette vises informativt, hvorfor bredbåndsudbygningen er vigtig, hvordan situationen momentan ser ud, hvad der kan læres af hinanden og hvor fremtidig udveksling, mellem Danmark og Slesvig-Holsten kan være fornuftig,” udtaler Franziska Kruse, casestudieleder.

> Case Study Poster

 

 

Bredbånd
Franziska Kruse
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
+49 43 47 70 42 28
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Artikler relateret til 


 


 

Newsletter

signup