Hvad er Case Studies?

Vores case-studier beskæftiger sig med økonomiske, økologiske og sociale handleområder inden for udvikling af landdistrikter. Deltagerne er repræsentanter fra hhv. den tyske og den danske projekt- og netværkspartner. Partnerne har en intensiv meningsudveksling om konkrete behov, udfordringer, mål og angrebsvinkler i forhold til deltagerpotentiale, kommunikation og strategiske rammebetingelser. På den måde skabes et grundlag for potentielt langfristede samarbejder.

Vi lærer af hinanden, reflekterer i fællesskab over vores egne fremgangsmåder og understøtter vore partneres aktiviteter. Case-studierne giver os mulighed for at øve os i grænseoverskridende samarbejde, og de stabiliserer samarbejdet. De er grundlag for en fælles strategiudvikling og styrker de offentlige institutioners forståelse for hinanden på begge sider af grænsen.

Vores case-studie-grupper beskæftiger sig bl.a. med emner som mikroturisme, lokale fødevarer, aktiv styring af støttemidler, rekruttering og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft, en CO2-neutral varmeforsyning, lokale aktionsgrupper, lokal tilgængelighed og bredbåndsforsyning i landdistrikterne.

 

Fødevarer
Turisme
CO2-neutral varmeforsyning
Støttemidler
Tilgængelighed
Rekruttering
Bredbånd
LAG og AktivRegioner
Digitalisering
Mobilitet

Newsletter

signup